Sinua kuunteleva asianajotoimisto Rovaniemellä

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi asianajopalvelut, olipa asiasi suuri tai pieni. Löydät meidät Rovaniemen ydinkeskustasta, Rovakadulta.

PITKÄT PERINTEET

Toimistomme juuret ovat vuodessa 1975, jolloin Risto Pöykkö aloitti asianajotoiminnan Rovaniemellä. Työ jatkuu edelleen.

Sinun asiallasi

Asiakkaan etu on aina toimintamme lähtökohtana. Asiasi hoidamme ehdottoman luottamuksellisesti.

KOKENUT ASIANTUNTIJA

Asiaasi ajaa osaava ammattilainen. Käänny puoleemme, kun tarvitset laadukasta ja kustannustehokasta palvelua.

Veikko Pyyny

Asianajaja, varatuomari

 

Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1985 ja sain varatuomarin arvonimen vuonna 1987. Asianajajan pätevyyden sain vuonna 1993, jolloin minusta tuli Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Työurani alkoi Rovaniemen hovioikeuden esittelijänä, josta siirryin lakimieheksi Pohjolan Osuuspankkiin. Vuonna 1991 aloitin Asianajotoimisto Risto Pöykkö Ky:n palveluksessa. Toimiston osakas olen ollut vuodesta 1994. Perinteikästä työtä olen jatkanut nykyisellä nimellä Asianajotoimisto Veikko Pyyny Ky vuodesta 2008 lähtien.

Palvelen asiakkaitani suomeksi ja englanniksi. I serve also in english.

 

  veikko.pyyny@pp.inet.fi

  0400 693 990

Palvelumme yksityisille

Autamme yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa ongelmissa ja elämäntilanteissa. Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kysyminen kannattaa aina eikä alkunevottelu maksa mitään. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Avioehtosopimus, avioero ja omaisuuden ositus
 • Holhousoikeus ja edunvalvonta
 • Perunkirjoitus, testamentti, pesänselvitys ja perinnönjako
 • Työ- ja virkasuhdeasiat
 • Rikosasiat asianomistajan tai vastaajan avustajana
 • Sopimus- ja vahingonkorvausasiat
 • Asunto- ja kiinteistöriidat
 • Kauppa- ja lahjakirjat
 • Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa

Palvelumme yrityksille

Yrittäminen vaatii moniosaamista ja sisukkuutta. Kaikkea ei kuitenkaan kannata tehdä itse – ei varsinkaan silloin, kun tarvitaan juridista asiantuntemusta. Sen löydät meiltä. Älä haudo ongelmia yksin vaan ota yhteyttä ja kysy. Ja mielellään ennemmin kuin myöhemmin. Alkuneuvottelu on maksuton. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Julkiset hankinnat; oikaisuvaatimus, valitus markkinaoikeuteen
 • Yhtiöoikeus
 • Yrityskaupat, sukupolvenvaihdos, muut yritysjärjestelyt
 • Työoikeus; työsopimus, irtisanominen, purkaminen
 • Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
 • Urakkasopimukset ja -riidat
 • Lahja-, kauppa- ja muut luovutuskirjat
 • Saatavien perintä
 • Yrityssaneeraus ja konkurssit
 • Vaativat talousrikosasiat
 • Oikeudenkäynnit riita-asioissa

Ota yhteyttä

Kun tarvitset asiantuntevia asianajopalveluita, Asianajotoimisto Veikko Pyyny Ky on valmiina auttamaan. Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin, mutta milloinkaan ei ole liian myöhäistä kysyä neuvoa.
Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Veikko Pyyny Ky

Yhteystiedot

Rovakatu 20-22 A 18
96200 Rovaniemi
Puh. 0400 693 990
veikko.pyyny@pp.inet.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Veikko Pyyny

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asianajotoimisto Veikko Pyyny Ky:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen veikko.pyyny@pp.inet.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Asianajotoimisto Veikko Pyyny Ky:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
 veikko.pyyny@pp.inet.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.